Högupplösta ortofoton

Med lång erfarenhet och stora mängder data så har vi funnit ett mycket bra sätt att paketera din skog i ett litet format där du inte behöver stora datorer för att arbeta med din skog i vårt perspektiv.

DIGITALA PROVYTOR

Kanske en av de viktigaste delarna för arbetet med våra produkter. 

En provyta på 1/100 dels hektar, vilket är en vanlig och smidig måttenhet inom skogen. 

Med den går snabbt att göra analyser och ta många prov över ett större område för att få bra överblick på innehavet.


 

 

 

 

FjärRanalys

Fjärranalys innebär att man kan göra tillförlitliga analyser på avstånd. Det kräver att data har konstant hög och jämn kvalité för att data ska vara tillförlitligt i alla lägen.

Höjdanalys på enskilda träd

Vårt automatiska verktygssystem markerar enskilda stammar och visar dess unika höjd över marken.


 

HÖJD OCH TÄTHETSKARTA

Vi kan enkelt se hur din ungskog mår, hur tät den är och när du bör göra den rimligaste åtgärden och rätta dina beståndsgränser efter hur din skog egentligen ser ut.

Med denna analys tillsammans med våra högupplösta ortofoton och digitala provytor kan vi utvinna bland annat:

  • Antal stammar per Hektar = Röjningsbehovet
  • Höjdskillnad på barr och lövträd = Röjningstidpunkt
  • Trädslagsfördelning = Korrekt innehav
  • Områden som ska skyddas = Sparad area
  • Rita om bestånds gränser = Korrekt area
  • Rätt underlag för trakdirektiv
volyminventering

Istället för att manuellt mäta dina volymer kan vi med hög noggrannhet mäta dina volymer snabbt enkelt och du får enkla rapporter med översikt på ditt innehav.


 

Plantskogsinventering

Vårt automatiska analysverktyg markerar enskilda plantor som faller innanför kriterierna för att enkelt kunna se återväxten över hela området med en förenklad analys. 

 

© Copyright SKYFOREST AB